Miljö och källsortering

Genom att källsortera och återvinna dina hushållssopor gör du en viktig insats för miljön. Här får du lite information om vad som gäller för våra fastigheter.

I sopkärlen som tillhör fastigheten får endast hushållssopor slängas.

I flertalet av våra fastigheter finns speciella kärl avsedda för matavfall. Observera att endast de papperspåsar som Karlstads Energi delar ut får slängas i dessa kärl. För ytterligare information se www.karlstadsenergi.se/Renhallning.

I vissa fastigheter har vi även blå plastkärl för pappersinsamling. Observera att inga plastpåsar får slängas i dessa kärl.

Du måste själv se till att övrigt avfall lämnas till närmaste Återvinningsstation:

  • Glasflaskor, samt övrigt glas
  • Plastförpackningar, mjuka och hårda
  • Metall, såsom konservburkar m.m.
  • Batterier

Grovsopor såsom möbler och liknande ansvarar du själv för att transportera till någon av kommunens Återvinningscentraler.

Information om närmaste Återvinningsstation och Återvinningscentral.

För din och miljöns skull – spara vatten och energi!
Här kommer några tips på enkla energisparåtgärder:

  • Blockera inte elementen med möbler.
  • Meddela oss om vattenkranar eller WC-stolar står och droppar/rinner.