Vi stödjer Världens Barn

I en tid då alla borde ha rätt till hälsa, skola och trygghet, är det ändå så att många barn lever i enorm utsatthet. När något händer är det alltid barnen som drabbas först och värst. Krig, katastrofer och extrem fettigdom slår hårt mot de minsta. Därför finns Världens Barn. Varje år stöds över 50 långsiktiga och hållbara projekt för barns rätt till hälsa, skolgång och trygghet. Läs mer om några av de projekt som bedrivs på www.varldensbarn.se