Bredband och kabel-TV

Våra fastigheter är anslutna till olika bredbandsnät. Se anslag i trapphus om vilka alternativ som finns i din fastighet.

Comhem kabeltv finns installerat i de flesta av våra fastigheter. För att beställa övriga tjänster kontakta Comhems kundtjänst på 0771-55 00 00. Mer information finns på Comhems hemsida. http://www.comhem.se

Andra operatörer som finns i några av våra fastigheter är:
Telia Fiberlan – www.telia.se
Open Universe – www.openuniverse.se
Karlstad stadsnät – www.stadsnat.karlstad.se