Miljö och hållbarhet

Genom att källsortera och återvinna dina hushållssopor gör du en viktig insats för miljön. Här får du lite information om vad som gäller för våra fastigheter.

Tillsammans kan vi göra så mycket mer. Därför arbetar vi på flera olika fronter med vårt miljöarbete. Minskad energiförbrukning, utveckling av klimatsmarta hus, att vi bara köper grön el, effektiv återvinning och tydlig information är några sätt som bidrar till en hållbar utveckling.

För att hjälpa oss att bli bättre på hållbarhetsfrågor i alla dimensioner har vi tagit fram en hållbarhetspolicy, som du kan läsa här.

Källsortering

Genom att källsortera och återvinna dina hushållssopor gör du en viktig insats för miljön. Vi jobbar löpande med att försöka erbjuda fler återvinningsfraktioner i våra hus, utifrån de utrymmesförutsättningar som finns.

Här får du lite smarta tips samt information om vad som gäller för våra fastigheter.

  • I sopkärlen som tillhör fastigheten får endast hushållssopor slängas. I soppåsen ska du lägga så lite som möjligt – bara det som är brännbart och som blir över när du har sorterat allt annat.
  • Oftast finns speciella kärl avsedda för matavfall. Notera att endast Karlstads Energis papperspåsar får slängas i dessa kärl – komposterbara plastpåsar är inte godkända.
  • Det är jätteviktigt att rätt saker slängs i rätt kärl, tex i blå kärl för papper får det inte slängas plastpåsar.
  • Sortering av övriga fraktioner såsom metall, batterier, glas, hård och mjuk plast finns på några av våra hus. Där det saknas är du själv ansvarig för att lämna till närmaste återvinningsstation.
  • Grovsopor såsom möbler och liknande ansvarar du själv för att transportera till någon av kommunens återvinningscentraler. Information om närmaste Återvinningsstation och Återvinningscentral.

Miljö

För din och miljöns skull – spara vatten och energi! Här kommer några tips på enkla energisparåtgärder:

  • Blockera inte elementen med möbler.
  • Meddela oss om vattenkranar eller WC-stolar står och droppar/rinner.
  • Låt inte kranen spola medan du borstar tänder eller rakar dig.
  • Byt ut gamla glödlampor mot LED-lampor

Fler enkla tips för att bli mer miljösmart hemma hittar du här Miljösmarta tips.

Har du som hyresgäst något förslag på hur vi kan göra ditt boende mer miljösmart? Tveka inte att höra av dig till oss.