Miljö och hållbarhet

Tillsammans kan vi göra så mycket mer. Därför arbetar vi på flera olika fronter med vårt miljöarbete. Minskad energiförbrukning, utveckling av klimatsmarta hus, att vi bara köper grön el, effektiv återvinning och tydlig information är några sätt som bidrar till en hållbar utveckling. Här berättar vi mer om vårt hållbarhetsarbete, och för dig som boende bjuder vi på några enkla tips för att bli mer miljösmart hemma.

FN:s Globala mål för en hållbar utveckling är en viktig ledstjärna i vårt arbete framåt. Utifrån vår verksamhet har vi definierat åtta av de globala målen som särskilt relevanta för vår verksamhet.  Dessa arbetar vi aktivt in som en naturlig del i vår dagliga verksamhet. För att hjälpa oss att bli bättre på hållbarhetsfrågor i alla dimensioner har vi tagit fram en hållbarhetspolicy, som du kan läsa  här.

 

 

Källsortering

Genom att källsortera och återvinna dina hushållssopor gör du en viktig insats för miljön. Vi jobbar löpande med att försöka erbjuda fler återvinningsfraktioner i våra hus, utifrån de utrymmesförutsättningar som finns.

Här får du lite smarta tips samt information om vad som gäller för våra fastigheter.

  • I sopkärlen som tillhör fastigheten får endast hushållssopor slängas. I soppåsen ska du lägga så lite som möjligt – bara det som är brännbart och som blir över när du har sorterat allt annat.
  • Oftast finns speciella kärl avsedda för matavfall. Notera att endast Karlstads Energis papperspåsar får slängas i dessa kärl – komposterbara plastpåsar är inte godkända.
  • Det är jätteviktigt att rätt saker slängs i rätt kärl, tex i blå kärl för papper får det inte slängas plastpåsar.
  • Sortering av övriga fraktioner såsom metall, batterier, glas, hård och mjuk plast finns på några av våra hus. Där det saknas är du själv ansvarig för att lämna till närmaste återvinningsstation.
  • Grovsopor såsom möbler och liknande ansvarar du själv för att transportera till någon av kommunens återvinningscentraler. Information om närmaste Återvinningsstation och Återvinningscentral.

Förnybar energi

Som en del i vårt hållbarhetsarbete köper vi endast förnybar energi till våra fastigheter. Detsamma vill vi att du som hyresgäst hos oss ska göra genom att teckna ditt hemelabonnemang med förnybar el. Läs mer här: förnybar el hyresgäster

Miljö

För din och miljöns skull – spara vatten och energi! Här kommer några tips på enkla energisparåtgärder:

  • Blockera inte elementen med möbler.
  • Meddela oss om vattenkranar eller WC-stolar står och droppar/rinner.
  • Låt inte kranen spola medan du borstar tänder eller rakar dig.
  • Byt ut gamla glödlampor mot LED-lampor

Fler enkla tips för att bli mer miljösmart hemma hittar du här Miljösmarta tips.

Har du som hyresgäst något förslag på hur vi kan göra ditt boende mer miljösmart? Tveka inte att höra av dig till oss.