För dig som hyresgäst

Roligt att du har valt att bo hos Wermlands Invest. Vår förhoppning är att du ska trivas såväl i lägenheten som med dina grannar och med oss som hyresvärd.

För att underlätta har vi samlat lite ”bra att ha information” för både nya och befintliga hyresgäster, om allt möjligt som rör din bostad och ditt boende. Till exempel miljösmarta tips, vilka regler som gäller och hur man bokar tvättstugan.

Tänk på dina grannar – ta hänsyn till varandra

När man bor i lägenhet är det viktigt att ta hänsyn till sina grannar. Och egentligen borde det räcka som uppmaning, men här kommer ändå några praktiska exempel:

  • Tänk på ljudvolymen när du spelar musik, lyssnar på radio eller ser på TV.
  • Skaka inte mattor eller andra föremål från balkong eller fönster.
  • Mata inte fåglar från balkong eller fönsterbleck.

För en ökad trygghet och säkerhet har Wermlands Invest antagit konceptet Huskurage. Huskurage tydliggör hur du som boende ska agera vid misstanke om hot eller våld. Den handlar om enkla åtgärder och grannsamverkan. För mer information, läs Huskurage handlingsplan eller besök Huskurage.se

Viktigt angående trapphus och entréer!

För hyresgästers och städpersonals trivsel får inte saker ställas i trapphuset. Större föremål som cyklar, skidor och liknande kan hindra utryckningspersonal vid olyckstillfällen. Föremål i trapphuset kan också innebära en brandfara.

Rökfria fastigheter

Vår önskan och ambition är att våra fastigheter ska vara rökfria, såväl invändigt som utvändigt. För allas trivsel vill vi därför uppmana till att inte röka i lägenheterna eller på balkongerna. Det är absolut förbjudet att slänga fimpar från balkonger och fönster, då det kan innebära stor brandrisk.

Vid händelse av brand

Filmerna nedan illustrerar hur du bör agera vid brand i din lägenhet.

Rädda – Varna – Larma – Släck

Det brinner i din lägenhet – hur går du?