Kampanj för energieffektiv renovering

Miljörelaterade frågor är ständigt aktuella i samhället, så även för oss på Wermlands Invest. Under hösten fick vi klartecken på att vi får medverka i Energimyndighetens/BeBo’s energibesparingsprojektet Halvera Mera. Förstudien kommer att omfatta två av våra bostadsfastigheter, dels den K-märkta fastigheten på Drottninggatan 44 och dels ett stort 50-tals bostadshus på Sveagatan 8 d-g/Värmlandsgatan 7 a-e. Syftet är att ta fram en kombination av energieffektiviserande åtgärder, speciellt anpassade till varje enskild fastighet, som tillsammans ska leda till en halvering av energianvändningen. Målsättningen är vi genom förstudien ska få konkreta åtgärder som vi kan utföra även i framtida renoveringar.bild-halvera-mera-nyhet