Restaureringen av Grevgården är klar

Vid restaurering av ett byggnadsminne som Grevgården, är det extra angeläget att det genomförs med varsamhet. Under arbetet har vi haft hjälp av en byggnadsantikvarie som tillsammans med Länsstyrelsen även har besiktat arbetet. Mot ytterligare 200 år av svensk bygghistoria.

grevgarden-klar6