AktivBO- Tack för era svar!

Under maj månad genomfördes den tredje AktivBo-undersökningen sedan 2017. Vi är jätteglada över att nästan hälften av våra hyresgäster tog tig tid att svara. Hyresgästenkäten ger oss massor av värdefull input om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras i vårt förvaltningsarbete, för att skapa en bättre boendemiljö.

I hyresgästenkäten ställer vi bla frågor om vår service och om lägenheten, gårdar och allmänna utrymmen. I svaren kan vi se att det som engagerar allra mest är frågor som rör miljö och hållbarhet, utemiljö, sophantering och tvättstugor. De här områdena kommer vi att titta extra på nu när vi ska ta fram en plan för åtgärder. Driftgruppen är i full gång med att gå igenom svaren för att utöver nedan skapa anpassade aktivitetsplaner för varje hus.

Tvättstugor och soprum

För att skapa mer ordning och trivsel i tvättstugor och soprum fortsätter vi vårt arbete, tex med att löpande uppdatera städutrustningen för att förbättra möjligheterna att hålla rent och fint. Vi ser över städningsfrekvensen och fräschar upp ytskikt. Under hösten rengör vi sopkärl.

Miljöarbete och återvinning

Miljöfrågan engagerar och ni som bor hos oss både vill ha och är bra på källsortering. Vi har utökat antalet fraktioner på ett flertal hus. På några ställen finns det praktiska utmaningar som gjort att det är svårt att få till flera fraktioner, men vi jobbar vidare med att hitta lösningar.

Utemiljö och belysning

Under våren och hösten har vi sett över våra planteringar, utemöbler och belysning. Träd och grönska är viktigt i våra gårdsmiljöer och för att ta hand om våra stora träd har en arborist anlitats. Vi har även kompletteringsplanterat växter på ett antal gårdar, ett arbete som fortsätter i vår. Ett annat projekt är att uppgradera belysning såväl utomhus som i trapphus och andra allmänna utrymmen. Inomhus satsar vi på ljud- eller närvarostyrd ledbelysning.

Stort tack för er medverkan!