Vid intresse ring 054-21 25 80

Herrhagsgatan 4-6 – Herrhagen

Fastighetsfakta

Fastighet med grönytor både på baksida och framsida.
Parkering finns att hyra.
Fastigheten är ansluten till Comhem och Openuniverse.