Eldningsförbud

Totalt eldningsförbud gäller

Nu har Länsstyrelsen fattat beslut om totalt eldningsförbud utomhus i Värmlands län.

Beslutet fattades med anledning av det extrema väderläget i länet. Tidigare undantag för eldning utomhus på egen tomt i trädgårdsgrill samt naturvårdsbränningar tas nu bort.

Beslutet ska träda i kraft klockan 08.00 den 25 juli och gäller tills vidare.