Fler bin och biodlare ger en grönare stad

Låt oss tillsammans göra skillnad genom att värna om vår miljö och vikten av biologisk mångfald!

För att bidra till ökad kunskap, en grönare stad och samtidigt främja biologisk mångfald har vi valt att samarbeta med Bee2Bee, genom att leasa en bikupa som vi låtit ställa ut på en gård vid en av våra centrala fastigheter.

Vi är inne på sjätte säsongen och våra stadsbin tycks trivas utmärkt. Utöver de miljömässiga fördelarna har våra bin även producerat en fantastisk honung som nu blivit slungad, vår egen honung.

bee2bee.se