Fler bin och biodlare ger en grönare stad

Låt oss tillsammans göra skillnad genom att värna om vår miljö och vikten av biologisk mångfald!

För att bidra till ökad kunskap, en grönare stad och samtidigt främja biologiskt mångfald har vi valt att leasa bikupor som vi låtit ställa ut på en gård vid en av våra centrala fastigheter.

Utöver de miljömässiga fördelarna har våra bin även producerat en fantastisk honung som nu blivit slungad, vår egen honung.

bee2bee.se