Försenad hyresavisering för kvartal 2

Hyresaviseringar för kvartal 2 är tyvärr försenade.
Vi räknar med att avier kommer skickas ut i mitten/slutet av vecka 12.