Gatukonst på elskåp i centrala Karlstad

Nu har sex av cirka tio elskåp i Karlstad blivit målade i syfte att öka trivseln i centrum, att lyfta

gatukonsten i stadsbilden och för att ge centrala Karlstad ett ansiktslyft.

Elskåp är utsatta för nedsmutsning, affischering och klotter, vilket gör att de ofta upplevs som fula och bidrar till att dra ner trivseln i gatumiljön. Forskning visar att om stadsmiljön tas om hand så ökar tryggheten och skadegörelsen minskar. Under sommaren kommer därför ett tiotal av centrums elskåp att få en rejäl ansiktslyftning.

  • Ett spännande samverkansprojekt mellan oss som fastighetsägare som anlitar konstnärerna samt Karlstads El- och Stadsnät som äger skåpen, säger Josefin Knarrström Bergh, VD på Wermlands Invest.

Konstnärerna Amanda Karlsson, Joel Nordström och Henric Thåg målar under sommaren ett antal elskåp samt en port invid Wermlands Invests fastigheteter på bland annat Drottninggatan.

Under sommaren har även ArtMove, kommunens sommarprojekt för ungdomar som vill lära sig mer om gatukost, dekorerat några elskåp, vilka märkts upp med ett speciellt ArtMove-klistermärke.

I slutet av augusti ska samtliga tiotalet elskåp vara målade.