Inflyttning på Drottninggatan 42

Under hösten färdigställs den andra etappen i förädlingsarbetet som pågår i Kvarteret Gäddan. Det blir ett unikt boende i de här gamla kvarteren. Många lägenheter har en takhöjd på 3,25 meter.

Fastigheten på Drottninggatan 42 är ett k-märkt flerfamiljshus i trä från 1897 som under det senaste året har genomgått en grundlig renovering. Alla tekniska installationer har förnyats samtidigt som mycket möda lagts på att behålla husets sekelskifteskaraktär. Till hjälp med bevarandefrågorna har en antikvarie varit med på plats och givit råd kring materialval och bevarande.

Taket har renoverats och det har även byggts nya takkupor vilket möjliggör fem nya vindslägenheter. På de övriga två våningarna har lägenheterna delats upp till fler lägenheter. Men utan att tumma på en av husets stora kvalitéer som är originalrummens utformning med takstuckatur och kakelugnar. Vi har därför varit noga med att inte dela av några rum när vi delat upp lägenheterna. Totalt kommer huset att innehålla 18 lägenheter mot tidigare 7.

Under hösten kommer även gården med gårdshus, uteplats, planteringar och tidstypisk gatsten att färdigställas. Inflyttning sker från och med september.