Miljöstation – Loke

Den nya miljöstationen på Loke 12 är färdigställd och i bruk.
För mer information om sortering av matavfall besök www.karlstadenergi.se.