Minskade utsläpp av CO2

Genom att vi använder fjärrvärme i våra fastigheter har Wermlands Invest bidragit till att minska utsläppen av CO2 med 2 242 ton! För att sätta det i perspektiv motsvarar det cirka 250 varv runt jorden med bil. Eller 1 250 resor tur och retur mellan Göteborg och New York. Vårt arbete mot en grönare stad fortsätter.

För mer information: Karlstad Energis klimatbokslut