Ny- och ombyggnation av två centrumfastigheter

Nybyggnation på fastigheten på Drottninggatan 35 och ombyggnation av den kulturmärkta fastigheten på Drottninggatan 42.

Vi har nu påbörjat arbetet med den andra etappen av ombyggnationen av fastigheten som ligger i hörnet av Fredsgatan och Drottninggatan. Arbetet har inletts med att riva den befintliga butiksdelen där Antep Kebab och Partaj har varit hyresgäster. Antep Kebab kommer att flytta tillbaka när butiksdelen är färdigställd medans Partaj har flyttat till en av våra lokaler på Östra Torggatan 16, bredvid Hemmakväll. Vi tror och hoppas att de kommer trivas bra där!

I markplan blir det en nybyggd butiks-/restaurangdel med utökad yta för båda lokalerna. Ovanpå kommer det att produceras åtta stycken hyresrätter i varierande storlek. I samband med detta kommer gården ovanpå parkeringstaket att få ett nytt utseende och parkeringsdäcket kommer att byggas tätt och förses med garageportar.  – Det är otroligt kul att vara igång med den andra etappen av detta projekt, som vi ser kommer vara med och öka områdets attraktivitet ytterligare, säger Josefin Knarrström Bergh, VD på Wermlands Invest.
Noctor Bygg är huvudentreprenör för projektet

Parallellt sker en ROT-renovering av Drottninggatan 42, ett k-märkt trähus som tidigare varit angripet av hussvamp. Efter omfattande åtgärder är svampen bekämpad och huset räddat. Varsamhet prioriteras i renoveringen, med mål att försöka bibehålla så mycket äldre detaljer som möjligt, samtidigt som projektet måste förhålla sig till dagens lagkrav. Huset har tidigare innehållit 7 stora lägenheter. Efter renoveringen kommer huset bestå av 18 lägenheter då vi nyttjar obebyggt vindsutrymme samt att vi delar upp de största våningarna. Då vi inte vill ändra rummens ursprungsproportioner har det varit en spännande utmaning att skapa bra lägenheter.

För att få vägledning i renoveringen har vi tagit hjälp av Antikvarietjänst Eld och Forsberg.
Inflyttning sker under hösten 2018. Noctor Bygg har samordningsansvar för projektet.