Nya balkonger och gröna tak lyfter fastigheten

Fastigheten på Tingvallagatan 1 har på sistone fått en rejäl ansiktslyftning. Fasaden har bytts och målats om, papptaket har ersatts med ett bandat plåttak och fönstren har ersatts med nya SP-fönster. Dessutom har vi byggt stora inglasade balkonger på gårdssidan.

I samband med renoveringen har vi även lagt en sedummatta på taket på den överbyggda innegården. Gröna tak ligger i tiden och fördelarna är många. De ger en finare gårdsmiljö och hjälper till att ta hand om regnvatten på ett effektivare sätt. Dessutom bidrar sedumtaken till en bättre miljö genom att de absorberar luftföroreningar och försurat regnvatten.

Nya balkonger

Sedummatta på gårdstaket