Nybyggnation av Svanenmärkta studentlägenheter

Nu startar den första etappen i projekt Harklövern 1 i Karlstad. Projektet kommer att genomföras genom ett JV-bolag som ägs tillsammans med bland annat K2A (huvudägare). Det avser nyproduktion av 46 studentbostäder i en byggnad med en bedömd uthyrningsbar yta om cirka 1 100 kvm. Bostäderna kommer att ha mellan ett till två rum och kök.

 

Fastigheten ligger i den nya stadsdelen Jakobsberg. Området, som utgör en viktig och prioriterad del av Karlstads stadsutveckling, kommer att omvandlas till en helt ny stadsdel med cirka 4 000 bostäder, service, handel, skola och förskolor, torg liksom parker, natur och rekreationsområden. Wermlands Invest äger ytterligare två fastigheter inom området, bland annat en som är planerad för radhus.

 

Harklövern etapp 1 kommer att uppföras med trästomme och miljöcertifieras enligt Svanen. Färdigställande och inflyttning är beräknat till tredje kvartalet 2021.