Nytecknat avtal med miljömärkt el

Wermlands Invest har tecknat ett nytt treårigt elavtal för samtliga fastigheter. Elen levereras av Karlstads energi och produceras till 100 % från förnybara energikällor. Ett enkelt och bra sätt att bidra till en bättre miljö.