Ombyggnad av Östra Torggatan

Nu är det omfattande arbetet med att omvandla Östra Torggatan till ett mer attraktivt stråk inne i sitt slutskede. Arbetet beräknas vara klart i början av december.

Under de kommande veckorna kommer trafiken att ledas om i samband med färdigställandet av den nya cirkulationsplatsen i korsningen Norra Strandgatan/Östra Torggatan.

Den 30 oktober till 13 november kommer korsningen att stängas av och trafiken norrifrån kommer att ledas via Hagaleden så infart mot Östra Torggatan sker från söder.

Trafik kommer kunna åka på Herrgårdsgatan under perioden och gående och cyklister kommer att kunna ta sig fram men framkomligheten är begränsad.

Mer information om arbetet finner du Karlstad kommuns hemsida;

​http://karlstad.se/nyheter/2014/oktober/avstangt-mellan-centrum-och-sundsta-i-tva-veckor1/