Projekt Druvan 10- Etapp två färdigställd.

 

Etapp två av projektet Druvan 10 är nu färdigställd. Totalt har 12 nya lägenheter byggts, varav 5st på den tidigare vinden. Samtliga lägenheter är uthyrda.