Projekt – Ny detaljplan för Trätälja

För att möjliggöra en förtätning i kvarteret Trätälja pågår ett arbete med att ändra den befintliga detaljplanen. Tanken är att bygga två gårdshus ovanpå taket till gårdsparkeringen. Totalt rör det sig om 12 stycken tvårumslägenheter om ca 50 kvm. Planerad byggstart under 2014-2015.