Renovering av Drottninggatan 44

Vi jobbar vidare med att förädla kvarteret Gäddan. Under november månad påbörjades renoveringen av den K-märkta fastigheten på Drottninggatan 44. Första steget är en ny dränering, och i början på nästa år kommer såväl exteriören som interiören att renoveras. Projekttiden beräknas till cirka ett år.