Solceller Höken 14

Wermlands Invest har i samband med ett takbyte på en av våra centrala fastigheter, Höken 14, valt att installera solceller ut mot Hamngatan. Just solceller var en av punkterna i den miljöpolicy Wermlands Invest antog under 2017.

 

  • I samband med att vi genomför takbyte ser vi över möjligheten att även sätta solceller på taket. Men förutsättningarna måste vara rätt. Dels storleken på anläggningen, fastighetens behov och givetvis rätt väderstreck.

 

Det är dock inte första anläggningen inom Wermlands Invests bestånd. Sedan drygt ett år tillbaka sitter det en mindre anläggning på ett gårdshus i kvarteret Gäddan. Anläggningens kapacitet räcker till att driva ventilationen i ca 18 lägenheter och tvättstugan.

 

Men anläggningen på Höken 14 är betydligt större.

  • Taket ligger i helt rätt väderstreck för att kunna ge så hög verkansgrad som möjligt och fastigheten lämpar sig väl för solceller eftersom det finns en kylanläggning till butikerna samt stort ventilationsaggregat. Soliga dagar kan anläggningen driva allt detta. Förbrukar vi inte all producerad solel skickas det ut på nätet som andra fastigheter får ta del av.

 

Ett bra tips om man själv funderar på att installera solceller är att gå in på Karlstad kommuns solkarta. Den illustrerar om fastigheten ligger i rätt väderstreck eller inte. Dessutom ger den en uppskattad årlig elproduktion, klimatnytta och årligt värde.