Tack för hjälpen med hyresgästenkäten

Vi har nu börjat gå igenom era svar från hyresgästenkäten. Vi är stolta över att vi gör mycket bra redan nu. Informationen kommer att hjälpa oss i det fortsatta arbetet med respektive fastighet, såväl inne som ute. Tack för ert deltagande!