Våra första solceller!

I samband med att vi ROT-renoverat vår fastighet på Drottninggatan 42 valde vi att installera solceller på taket till förrådsbyggnaden. När vädret är gynnsamt kommer anläggningen exempelvis kunna driva fastighetens ventilationsaggregat. Att installera solceller är ett bra sätt att bidra till en mer hållbar utveckling, något vi självklart vill vara med och bidra till.