Vi målar om!

Under september vi renoverar fönster samt målar om Drottninggatan 42, ett gammalt trähus i från 1897 som varit angripet av äkta hussvamp. Efter omfattande åtgärder tycks det som om hussvampen hålls i schack, varför vi nu påbörjar rustning av byggnaden.

Tillsammans med antikvarisk rådgivare har vi tagit fram en anpassad färgsättning som bättre stämmer överens med husets ursprungliga kulörer, samtidigt som det harmonierar med omgivande bebyggelse.  Fasaden kommer att bli just sandfärgad, snickerierna varmgrå och fönsterbågarna engelskt röda. Riktigt snyggt tror vi!