Vi stödjer Världens Barn

Vi stödjer Världens Barns insamling för att vi vill bidra till barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Något som känns viktigare än någonsin, då många barn befinner sig på flykt undan konflikter, fattigdom och klimatförändringar eller i andra utsatta situationer som skapar oro och otrygghet.

Tillsammans med många andra är vi med och gör skillnad för barn och ungas framtid!

 

5000 kr ger fler än 50 barn med undernäring behandling på Panzisjukhuset i DR Kongo.

 

25 000 kr räcker till att förlösa 12 barn med kejsarsnitt på Panzisjukhuset i DR Kongo.

 

50 000 kr räcker till ett års skolgång för 17 elever i specialklass i Afghanistan.

 

100 000 kr räcker till att 500 personer ska få tillgång till rent vatten i Nepal.