Wermlands Invest förvärvar centralt belägen fastighet i Karlstad

 

PRESSMEDDELANDE

Wermlands Invest förvärvar fastigheterna Höken 13 och 14 i Karlstad till ett belopp om 134,5 mkr, av K/S Karlstad Bymidte. Tillträde sker den 1 september 2014. Fastigheten är belägen i hjärtat av Karlstads centrum och omfattar ca 5 600 kvm bostäder, ca 2 200 kvm lokaler samt 54 parkeringsplatser. Den är uppförd på 80-talet och består av tre bostadshus i tegel om fem våningar, med handel och parkering i markplan. Stadium är den största kommersiella hyresgästen.

– Fastigheten, som sträcker sig från Drottninggatan till Hamngatan, har ett av Karlstads absolut mest intressanta lägen mittemellan den nya Mercuriusgallerian och det planerade resecentret, säger Josefin Knarrström Bergh, VD på Wermlands Invest. Hon fortsätter. – Det är en bra förvaltningsenhet som kompletterar vårt befintliga bestånd.