Wermlands Invest förvärvar kontorsfastighet i Karlstad

Wermlands Invest köper fastigheten Fyrklövern 1 i Karlstad av Catella KAG, med tillträde den 19 september. Fastigheten har en total uthyrningsbar area om 8 511 kvm och de största hyresgästerna idag är Metso, Karlstad Kommun och Relacom. Fastigheten har en tomtareal om 48 000 kvm.

– ”Vår bedömning är att fastigheten ligger i ett intressant område med stora framtida utvecklingsmöjligheter”, säger Josefin Knarrström Bergh på Wermlands Invest. Genom förvärvet stärker Wermlands Invest ytterligare sin position som en av de största privata aktörerna Karlstad.

NAI Svefa och Hamilton advokatbyrå har varit rådgivare till Wermlands Invest. Leimdörfer och Kilpatrick Townsend var säljarens rådgivare i affären.