Wermlands Invest genomför en bytesaffär med HSB Värmland och HSB projektpartner

Wermlands Invest har genom en bolagsaffär förvärvat bostadsfastigheten Höken 7, belägen på Drottninggatan 7 i centrala Karlstad, från HSB Värmland Ek för. Fastighetens uthyrbara area uppgår till 1 800 kvadratmeter och inrymmer 29 bostadslägenheter, butiker och restauranger. Tillträde genomfördes den 1 mars 2017.

– Genom förvärvet stärker vi vår närvaro i centrum ytterligare. Vi äger sedan ett par år grannfastigheten Höken 14, tillsammans utgör dessa två fastigheter en bra förvaltningsenhet, säger Josefin Knarrström Bergh, VD på Wermlands Invest.

Som en del av affären avyttrar Wermlands Invest genom en bolagsaffär cirka 29 000 kvadratmeter bostadsbyggrätter på fastigheten Fyrklövern 1 till HSB Värmland och HSB Projektpartner. Försäljningen är villkorad av en ny detaljplan som förväntas vinna laga kraft under kvartal 3 2017.

– Vi ser mycket positivt på utvecklingen av området. Därför har vi i nuläget valt att behålla cirka 17 000 kvadratmeter byggrätter för egen nyproduktion av främst hyresrätter men eventuellt även bostadsrätter samt radhus, säger Josefin Knarrström Bergh.

På fastigheten som är belägen på Östra Jakobsberg i Karlstad cirka 2 km från centrum finns idag befintliga byggnader om cirka 8 500 kvadratmeter som bland annat utgör kontor för pappersindustribolaget Valmet. Bolaget annonserade tidigare i år att man avser samlokalisera verksamheten till de egna lokalerna på Lamberget. Sedan fastigheten förvärvades 2013 har Wermlands Invest aktivt drivit detaljplanearbetet för att tillskapa bostadsbyggrätter på fastigheten.

– Östra Jakobsberg utgör ett av Karlstads mest intressanta utvecklingsområden med närhet till både centrum, rekreationsområden samt kommunal service. Vi är glada över att med HSB få in en professionell och erfaren bostadsutvecklare som tillsammans med oss utvecklar fastigheten till ett attraktivt bostadsområde, säger Josefin Knarrström Bergh.

Hedman Modée & Partners har varit Wermlands Invest rådgivare.