Wermlands Invest inför Huskurage

Vi anser att varje människa ska ha rätt till att känna sig trygg i sitt eget hem. Tyvärr är verkligheten en annan. Våld i hemmet klassas som ett globalt hälsoproblem. Vart tionde barn i Sverige lever i ett hem med våld och varje år dödas 20 personer av sin nuvarande eller tidigare partner. Därför har Wermlands Invest valt att införa Huskurage, en policy och rutin för hur alla som lever tillsammans som grannar ska agera vid oro för våld i nära relation.

Huskurage är en rörelse som verkar för att förhindra våld i nära relation genom att få grannar att våga agera. Genom grannsamverkan kan vi förhindra fortsatt hot och våld i hemmet. Att knacka på kan räcka för att rädda liv.

Vi kommer att sätta upp trapphusanslag om hur du som granne ska gå till väga om du misstänker att någon i huset far illa, samt dela ut information om Huskurage till alla våra hyresgäster.

För mer information, läs Huskurage handlingsplan. Eller besök Huskurage.se