Wermlands Invest sponsrar Stiftelsen Aktiv skola i deras kampanj ”Nätsmart”.

Föreläsningen Nätsmart handlar om hur man som barn och vuxen kan göra för att bli nätsmart, och det som barn råkar ut för på nätet. Fokus i föreläsningen ligger på grooming och vad vi kan göra för att förhindra det. Grooming är när vuxna, oftast under falsk identitet, tar kontakt med barn på internet eller på sociala medier i syfte att utnyttja dem sexuellt. Målgrupp är såväl skolpersonal som föräldrar, vilka bjuds in av skoldirektören i Karlstad.

Nedan finns anmälningslänkar till webbinarierna den 25/1

Kl. 13:00
https://aktivskola.org/forelasning/natsmart-2021-01-25-skolpersonal/

Kl. 19:00
https://aktivskola.org/forelasning/natsmart-2021-01-25-vuxna/

Se gärna Aktiv skolas utbildningsfilmer som skolorna tar del av kostnadsfritt.
Den största filmen har med över 4 miljoner visningar är ”Jag tror jag är lite kär i dig” som är en verklighetsskildring och som visar hur lätt barn blir lurade av vuxna på internet.
Länk till filmen: https://www.youtube.com/watch?v=42E6FihyYhE