Vid intresse ring 054-21 25 80

Vasagatan 4 – Herrhagen

Fastighetsfakta

Fastighet med grönyta och träd på baksidan.
Parkering kan hyras i angränsade fastigheter.
Fastigheten är ansluten till Comhem och Openuniverse.