Finalist 2021 års pris för Hållbart byggande

Vi är glada och stolta över att vara en av tre finalister i föreningen Hållbart byggandes pris, Grundstenen, som belönar projektet  som präglas av ovanligt goda hållbarhetsambitioner. Allt från energiprestanda och materialval till samhällsplanering och sociala aspekter kan ingå i juryns bedömning.

Vårt projekt Kvarteret Gäddan i Karlstad kom på en delad andra plats. Det känns extra roligt att vi både har byggt ett helt nytt energieffektivt bostadshus med hög arkitektonisk ambition och renoverat våra gamla hus med fokus på både bevarande och energiförbättring.

Juryns motivering

Som en trestegsraket har Kvarteret Gäddan omvandlats av Wermlands Invest med en ny bostadsfastighet med 49 hyresrätter samt upprusning av befintliga äldre byggnader. Stor omsorg har lagts både exteriört och interiört i materialval, för lång livslängd och arkitektoniskt utryck. Den nya byggnaden har tex en tegelfasad av hög klass samt massivt trä i inredningsdetaljer har använts. Dialog har hållits med kommunen för bästa anpassning till tomt och omgivning, och i den yttre miljön har bevarande av detaljer varit viktiga, såsom gamla träd och naturstenhällar. På komplementbyggnader ligger sedumtak för ökad grönytefaktor. Sociala mötesplatser lyfts fram som viktiga där tex den gemensamma tvättstugan och gården är exempel. Då projektet har fått statligt investeringsstöd kan hyrorna hållas nere, vilket bidrar till en ökad variation av bostadsbeståndet i stadens centrum.

https://hbvarmland.se/gaddan-i-karlstad/