Genomförande av hyresgästenkät

Vi strävar ständigt efter att förbättra oss. Under våren kommer vi därför att genomföra en hyresgästenkät i syfte att samla information om hur våra hyresgäster upplever sitt boende och vår förvaltning. Enkäten är framtagen och administreras av AktivBo tillsammans med Fastighetsägarna. Svaren kommer hjälpa oss att bättre förstå vad vi gör bra idag, men också vilka delar som kan förbättras.