Hur fungerar värmen, egentligen?

Som ni har märkt börjar höstlöven falla och med dem faller även temperaturen ute. Precis i början på “uppvärmningssäsongen” kan en del uppleva variationer i temperatur även inomhus. Men hur fungerar värmesystemet, egentligen?

Uppvärmningssystemet styrs av en utetermometer

Nuförtiden stängs en värmecentral inte av som man gjorde förr. Idag är fjärrvärmen ständigt redo att hoppa in för att värma upp vid behov. Uppvärmningen drar igång vid en viss utetemperatur, vilken tidigt under hösten kan variera kraftigt. Hela värmesystemet styrs av en utetermometer som signalerar till värmesystemet när utetemperaturen kräver att fastigheten värms upp. Är dina element kalla, kan det alltså bero på att utetemperaturen inte påkallar uppvärmning.

Termostater känner av temperaturen i rummet och styr elementen

Kalla eller ljumna element kan även bero på att din lägenhet redan är tillräckligt varm. På varje element finns en termostat vars uppgift är att känna av temperaturen i rummet. Termostaterna stänger värmen till elementet när rummet håller 21-22 grader. Sjunker temperaturen under det, släpper termostaten på värme igen.

Värmetips!

Möblera rätt! Om du fryser, tänk på att inte möblera framför element och termostater. Det samma gäller för gardiner som hänger framför elementen. Värmen kan då få svårt att spridas ordentligt, eller stannar bakom gardinen, och termostaten kan bli lurad att tro det är varmt i rummet och stänger av elementet.

Låt luften cirkulera, täpp aldrig igen ventilationsdon eller ventiler.  Vädra snabbt och ordentligt en kort stund, istället för att lämna fönstret öppet länge.

Vill du mäta din temperatur ska du göra det mitt i rummet, ungefär en meter över golvet. Där får du den mest rättvisa mätningen.