Insamling till Barncancerfonden – Skänk dina gamla mynt och sedlar

Wermlands Invest har sedan flera år stöttat Barncancerfonden och är ett av dess vänföretag. I samband med att Sverige genomför ett utbyte av gamla mynt och sedlar blev 1-kronor, 5-kronor, 100-lappar och 500-lappar ogiltiga som betalmedel den 30 juni i år. Men de kan fortfarande ha ett värde! Vi på Wermlands Invest har startat en insamling till förmån för Bancancerfonden i samarbete med myntbrev.se. Fram till den 20 augusti kan ni lämna in era gamla sedlar och mynt till vårt kontor och på så sätt bidra till barncancerforskningen.