Nybyggnation i Kvarteret Gäddan

Under mars påbörjas den tredje och sista etappen i utvecklingsprojektet i Kvarteret Gäddan. Wermlands Invest bygger 49 moderna och klimatsmarta hyreslägenheter på Grevgatan 4-6, ett stenkast från busstationen och Klarälven.

I våra tidigare etapper har våra k-märkta hus på Drottninggatan 44 och 42 genomgått grundlig renovering. Det senare huset har varit angripet av hussvamp så vi är glada över att det kunde räddas. Vid renoveringen lades stor möda på att behålla husets sekelskifteskaraktär. Till hjälp var en antikvarie med på plats och gav råd kring materialval och bevarande.

I början av mars i år startar arbetet med att uppföra 49 moderna hyreslägenheter på Grevgatan i Karlstad, merparten yteffektiva 2 och 3 rumslägenheter, flertalet med balkong eller uteplats. Byggnaden håller hög kvalitet och dessutom är det mycket energieffektivt – förbrukningen är ca 44% lägre än Boverkets energikrav. Projektet har beviljats statligt investeringsstöd vilket innebär att hyrorna har ett tak.

-Vi är stolta över att kunna bidra med hyresrätter till en rimlig hyra i centrala Karlstad efter en längre tid där det framförallt har byggts bostadsrätter, säger Josefin Knarrström Bergh, VD på Wermlands Invest.

Huset som är ritat av arkitektkontoret Kjelander Sjöberg kommer att bli en ny årsring i kvarteret. Det blir 4 våningar och delvis inredd vind. Bygganden utförs med en varierad fasad i tegel i tre olika färger (rött, grått och beige) och med ett klassiskt sadeltak. Som en del i utvecklingsprojektet ingår även färdigställande av resterande gårdsmiljö, vilken har designats av landskapsarkitekterna Karavan. För att binda ihop kvarteret kommer mycket krut att läggas på klassiska materialval så som gatsten och granithällar.

Totalentreprenör för bygget är Serneke. Beräknad inflyttning under hösten 2021.

Kontakta oss gärna för intresseanmälan.

 

Här kan du se en tidsplan för bygget.