Tidsplan för Gäddan

Denna tidsplan är preliminär och kan ändras under byggets gång.

2020
v10 – v12 Sanering
v13 – v17 Rivning
v18          Sortering
v19          Schaktning
v20 – v21 Pålning
v22 – v26 Arbeten med platta
v32 – v43 Stomme monteras
v44 – v52 Tak och fönster

2021
v01 – v05 Tak
v14 – v24 Tegelfasad
v19 – v26 Färdigställande mark
v01-v37 Invändiga arbeten

 

Invändiga arbeten pågår v49 (2020) – v37 (2021)