Vid intresse ring 054-21 25 80

Tjärngatan 16a – Tormestad

Fastighetsfakta

Kommersiell fastighet bestående av kontor, lager och butikslokaler på Tormestad.