Renovering av Grevgården

Under slutet av maj månad startade vi renoveringen av byggnadsminnet Grevgården på Älvgatan. Huset som är från mitten av 1700-talet uppfördes av greve Carl Gustaf Löwenhielm, därav namnet, är ett av få hus som klarade den stora stadsbranden. Renoveringen genomförs i samråd med Länsstyrelsen och byggnadsantikvarie Maria Eld och består av ommålning av fasad och fönster samt restaurering av skiffertak. Arbetet beräknas vara klart i slutet av sommaren.

IMG_2486