Vi stöder Missing People

Wermlands Invest är med och stöder Missing People.

Missing People Sweden är en ideell organisation som hjälper anhöriga och polis med att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer.