Vi stödjer Världens Barn

Vi stödjer Världens Barns insamling för alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Insatserna som görs i projekten runt om i världen är livsavgörande och tillsammans med många andra är vi med och gör en viktig skillnad.

 

I länder med fattigdom, bristande sjukvård och människor på flykt ger pandemin förödande konsekvenser. Därför är insatser för barns rätt till hälsa, skola och trygghet just nu viktigare än någonsin.

10 000 kr räcker till skolböcker till 250 barn i årskurs ett i Myanmar.

25 000 kr räcker till att förlösa 13 barn med kejsarsnitt på Panzisjukhuset i DR Kongo.

50 000 kr räcker till ett års skolgång för 43 barn i Jemen, inklusive traumabearbetningskurs.

100 000 kr räcker till att 500 personer ska få tillgång till rent vatten i Nepal.