Vill du låna en lokal i sommar?

PRESSMEDDELANDE  Karlstad 2023-06-22

Wermlands Invest testar nytt grepp i sitt hållbarhetsarbete

En av de största resurseffektiviseringarna som kan ske i fastighetsbranschen är att använda befintliga lokaler bättre och mer effektivt. I sommar kommer Wermlands Invest tillsammans med restauranghyresgästen Dolce Vita testa att låna ut en del av restauranglokalen till en tillfällig verksamhet. –”Vi tar gärna mot intresseanmälningar!” säger Josefin Knarrström Bergh, VD på Wermlands Invest.

Idag har många lokaler en låg nyttjande grad. Den genomsnittliga beläggningsgraden, det vill säga andelen arbetsplatser som används under kontorstid, uppskattas till 40–50 procent. Och sett till nyttjande över dygnet kan beläggningen vara så låg som 10% enligt en studie av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA. Enligt Jerker Nyblom på Akademiska Hus är den mest hållbara byggnaden den som inte behöver byggas. – ”Med detta i åtanke har vi börjat fundera på hur vi som fastighetsägare kan bidra till en förbättring i nyttjandet av våra fastigheter”, säger Josefin Knarrström Bergh.

Det var först när Wermlands Invests restauranghyresgäst Dolce Vita berättade att de inte har så stort behov av sin inomhusyta sommartid när de har sin uteservering i gång som idén tog form, att låna ut övervåningen till en tillfällig sommarhyresgäst. –”Vi kommer att låna ut lokalen under ett par månader i sommar. Ytan är ca 55 kvm och man kommer att dela entré med restaurangen”, berättar Gunilla Hultin, Fastighetschef på Wermlands Invest.

Förutom att lokalen nyttjas mer effektivt ges fler verksamheter möjlighet att visa upp sig i centrum. – ”Vi tycker att det ska bli kul och spännande att få en sommarhyresgäst och hoppas att det blir fler som följer vårt exempel. Det är bra för centrum med nya verksamheter och att det händer grejer” säger Biljana Slovic, en av ägarna av Dolce Vita.

Idén med en pop-up verksamhet är inte ny. –”I vintras hade vi ett pop-up galleri i grannlokalen på Drottninggatan 7, tillsammans med konstnärerna Hjorth och Zausnig”, berättar Gunilla. Det är ett lyckat exempel på hur en lokal som var korttidsvakant kunde användas på ett sätt som bidrog till att höja attraktiviteten i centrum.

–”Nu vill vi ge fler chansen! Är du intresserad av att låna lokalen, maila oss en intresseanmälan på info@wermlandsinvest.se”, avslutar Josefin.