Wermlands Invest genomför en bytesaffär med KBAB

Wermlands Invest förvärvar bostadsfastigheten Loke 15, belägen i stadsdelen Herrhagen i Karlstad, från det allmännyttiga bostadsbolaget KBAB. Fastigheten inrymmer 39 bostadslägenheter samt 3 lokaler.

Som en del av affären avyttrar Wermlands Invest genom en bolagsaffär cirka 11 000 kvadratmeter bostadsbyggrätter på fastigheten Fyrklövern 1 till KBAB. Båda försäljningarna är villkorade av en ny detaljplan för Östra Jakobsberg som förväntas antagas och vinna laga kraft under maj-juni 2018.

Pressmeddelande – Bytesaffär