Vid intresse ring 054-21 25 80

Tjärngatan 18 – Tormestad

Fastighetsfakta

Kommersiell fastighet bestående av gymanläggning.